DONEAZĂ

Copiii cu CES merg la școală!

     ,, A NE ASIGURA CĂ TOȚI COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE MERG LA ȘCOALĂ ESTE ESENȚIAL PENTRU ȘANSELE LOR DE A-ȘI ATINGE POTENȚIALUL ȘI DE A SE INTEGRA ÎN SOCIETATE.”

     ANA-FLORINA DUMITRESCU – PREȘEDINTE ASOCIAȚIA INCLUZIUNEA-VIITOR PENTRU EDUCAȚIE.

     Orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, favorabile incluziunii de înaltă calitate pentru a dobândi și a menține competențe care îi permit să participe deplin în societate.

     Existența elevilor cu CES a pus în fața învățământului românesc probleme dintre cele mai diverse, de la forma de organizare a activității, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de predare/învățare, modalități de diferențiere a activității și/sau a conținuturilor învățării, etc până la complexa problemă a segregării sau/și integrării/incluziunii acestor copii în învățământul de masă.

     Tot mai mult se face simțită nevoia ca școlile obișnuite să se implice  prin lărgirea obiectivelor lor, astfel încât să poată cuprindă o mai mare diversitate de elevi și să permită înglobare, în sistemul general, a cât mai multor copii cu Cerințe Educaționale Speciale.

     Proiectul Incluziunea – Viitor pentru educație“ are drept scop îmbunătățirea accesului la educație a copiilor cu întârzieri în dezvoltare (Cerințe Educaționale Speciale – CES), creșterea gradului de incluziune a acestora în învățământul de masă și pregătirea unui mediu incluziv real în școli, PRIN REALIZAREA UNOR MATERIALE EDUCAȚIONALE ADAPTATE, CARE VIN ÎN SPRIJINUL ELEVILOR CU CES.

Ceva nou